Работно време: Понеделник - петок 8:00 - 16:00
Контакт центар: +389 2 3098 098
+389 72 233 800
E-mail pratka@imdskopje.mk

Услуги

International Mail Delivery – ИМД Ви нуди уредно, навремено, совесно и професионално преземање, превоз и достава на пратките во Скопjе, а наскоро и низ целата територија на Р. Македонија.

ИМД на своите клиенти ги нуди следните услуги :


Обична достава на писма и пратки
преземање и достава наредниот работен ден во поштенските сандачиња или архиви

Курирска и Експресна достава писма и пратки
преземање и достава истиот ден

Лична достава
преземање и достава лично (на рака) до Примачот истиот ден

Достава во согласност со специфични закони и рокови
тендерски документации, судски покани…

Брза Достава (во истиот град)
преземање и испорака на писма и на пратки во рок од 2 (два) часа

Премиум испорака
Испраќачот го одредува времето и датумот на преземање и времето и датумот на испорака

 

(Сите писма и пратки се со опција за препорачани или обични, со повратен документ или без)

Покрај достава на писма и пратки, ИМД на своите клиенти им нуди и достава на пакети и тоа:

Пакети до 5 кг.
Пакети од 5 кг до 10 кг.
Пакети од 10 до 15 кг.
Пакети од 15 до 30 кг.
Пакети над 30 кг.

Нашата мисија:
брза, професионална и навремена достава – задоволни клиенти.

Согласно потребите и препораките на клиентите – ние испорачуваме!