Работно време: Понеделник - петок 8:00 - 16:00
Контакт центар: +389 2 3098 098
+389 72 233 800
E-mail pratka@imdskopje.mk

Ценовник

Ценовник за вршење на поштенски услуги на територија на Град Скопје

Р.б Опис на доставата на писма до 300г. Цена без ДДВ
1. Достава на обични писма 55,00
2. Достава на препорачани писма (со потпишана доставница) 60,00
2.1. Достава на препорачани писма (со повратен документ) (60,00 х 2)  120,00
3. Достава на нотарски предмети по адреса со вклучени две посети и повратница на цела територија на Град Скопје 250,00
4. Достава на препорачани (извршителски ) пратки по адреса со вклучена една посета и повратница 120,00
5. Достава на препорачани (извршителски ) пратки по адреса со вклучени две посети и повратница 190,00
6 Достава на препорачани писма (со потпишана доставница) истиот ден / по реон
р.бр. Општина Реон Износ во денари
6.1. Центар Центар, Капиштец, Маџир Маало 60,00 – 80,00
Водно 110,00
6.2. Карпош Карпош 1, Козле 80,00 – 90,00
Карпош 2, 3, 4, Жданец, Нерези 90,00 – 110,00
Влае 130,00
6.3. Ѓорче Петров Ѓорче Петров 140,00 – 160,00
6.4. Аеродром Јане Сандански, Мајчин Дом 110,00
Лисиче, Н. Лисиче 140,00
6.5. Кисела Вода Рампа 80,00
Пржино, Црниче 110,00
Усје, 11ти Октомври, Пинтија 140,00 – 150,00
Драчево 160,00 – 170,00
6.6. Бутел Бутел 130,00
Радишани 180,00
6.7. Гази Баба Автокоманда, Керамидница 110,00 – 120,00
Железара и периферни делови 140,00
6.8. Периферија на Град Скопје 210,00 – 300,00
6.10. Повратен документ истиот ден/по реон цена по реон х 2

Напомена:
• Во зависност од месечниот обем на испратени писма, цената е предмет на договор со корисникот на услугите на ″ИМД″ ДООЕЛ – Скопје
• Ценовникот е од времен карактер, “ИМД“ го задржува правото да врши промена на истиот
• Цените се без ДДВ 18%
Телефони за контакт: 02/3 098 098; 072/233 800

Ценовник за територијата на Р.С. Македонија

ТИП НА ПРАТКА МАСА (Kg) Прва Зона Втора Зона
(испорака 24h) (испорака 24-72h)
Пратка / Писмо до 3 кг 100 110
Пакет до 5 кг 170 180
Пакет 5 – 10 кг 200 210
Пакет 10 – 15 кг 230 240
Пакет 15 – 30 кг 270 280
Пакет над 30 кг 350 370

*Цените се изразени во денарска противредност.

Прва зона опфаќа: Битола, Струмица, Куманово, Кочани, Штип, Тетово, Гостивар, Гевгелија, Кавадарци, Велес, Прилеп, Струга, Охрид, Кичево, Неготино, Св.Николе, Пробиштип, Кратово, Крива Паланка, Берово, Делчево, Пехчево, Виница, Радовиш, Мак.Каменица (само градови, без села)

Втора зона опфаќа: Демир Капија, Крушево, Дебар, Демир Хисар, Мак. Брод, Ресен,. Росоман, Градско и Ново Село, како и сите останати населени места и тешко достапни места

Ценовникот е од времен карактер. ИМД Пошта Скопје го задржува правото да изврши промена на ценовникот.

Овој Ценовник стапува на сила од 19.02.2020год.